Ons team

Gil Knops
"There is no favorable wind for who does not know to which port he is sailing"
Seneca
Gil Knops is licentiaat in privaatrecht (2007 – met onderscheiding) en behaalde een aanvullende master in economisch recht, richting 'ondernemingsrecht' (2008 – met onderscheiding), aan de Université Libre de Bruxelles.

Na de wereld verkend te hebben, legde Gil eind 2009 de eed af aan de balie van Brussel. In hetzelfde jaar ging hij aan de slag bij Krings Law, waar hij zich specialiseerde in handelsrecht, ondernemingsrecht en successieplanning.

Gil aanhoort en adviseert op actieve wijze bedrijfsleiders bij hun strategische keuzes. Hij begeleidt ondernemingen vanaf hun oprichting en tijdens een eventuele woelige periode. Bovendien geeft hij zijn klanten advies voor een verstandige, efficiënte en vreedzame vermogensoverdracht.

In 2016 richtte Gil een start-up op waarmee hij van nog dichterbij het traject en de bekommernissen van ondernemers kan opvolgen.

Gil is overtuigd van het nut van alternatieven voor juridische procedures. Hij is om die redenen dan ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken door de Commission fédérale de médiation,

Gil is bovendien assistent aan de ULB (sinds 2011) en geeft opleidingen aan het Institut de communication du barreau in Brussel (sinds 2014). In die hoedanigheid geeft hij regelmatig seminaries over communicatie, doordacht onderhandelen, bemiddeling, spreken voor publiek en pleidooien.

Voorkeurmateries:
  • Burgerrechterlijk en commercieel contractenrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Successieplanning
  • Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken
  • Gerechtelijke geschillen
Talen:
  • Frans
  • Nederlands
  • Engels
Wettelijke informatie:
Algemeen: + 32 (0)2 247 03 50
Rechtstreeks: +32 (0)2 247 03 68
Fax: +32(0)2 216 37 95
E-mail: Gil.Knops(at)krings-law.be