Onze activiteiten

In een voortdurend veranderende wereld, wijzigt ook het referentiekader van cliënten en wordt elke beslissing die zij nemen belangrijk. Het team van Krings Law begeleidt zijn cliënten – ondernemingen en particulieren – over hun volledig traject en dit zowel in België als in het buitenland.

Wij beheren nauwgezet Uw geschillen die niet vermeden konden worden , maar bovenal maken wij het verschil waar wij luisterbereid onze adviezen geven met heldere antwoorden en bijstand op elk beslissend moment.

Dankzij onze pragmatische en constructieve benadering van het recht, anticiperen we op mogelijke geschillen of doorlopen we de alternatieve afhandeling via dadingen, arbitrage of bemiddeling. Ons doel is dat onze cliënten hun toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Onze voorwaarden

Honoraria
Het honorarium wordt door de advocaat bepaald op basis van de aard, de complexiteit en de hoogdringendheid van een dossier. Bij een eerste contact geven wij een zo exact mogelijke schatting van de kosten voor een opdracht. Aangezien wij geen nauwkeurig bedrag voor onze werkzaamheden kunnen geven, vermelden wij altijd aan het begin van een dossier het uurtarief dat van toepassing is in het dossier en, in de mate van het mogelijke, een schatting van het aantal werkuren.

Algemene voorwaarden
In het bijgevoegde document vindt u onze algemene voorwaarden.

Ons contacteren

Onze kantoren bevinden zich op enkele minuten van de belangrijkste invalswegen, tussen de luchthaven en de Europese instellingen. Wij zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto, met het openbaar vervoer en per fiets (Villo):

Lambermontlaan 304,
1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 247 03 50
Fax: +32 (0)2 216 37 95
sk(at)krings-law.be

Tram 7 – halte Louis Bertrand op 150 m.
Bus 66 – halte Louis Bertrand op 120 m.
Villo-station 157 - Héliotropes (Lambermontlaan 374).
Villo-station 164 - Kennis (Lambermontlaan 284).
Hier niets invullen: