Onze activiteiten

Burgerrechtelijk en commercieel contractenrecht
 • Het onderhandelen, opstellen en afsluiten van burgerrechtelijke en commerciële contracten, zoals exclusieve concessieovereenkomsten, distributie- en agentuurovereenkomsten, internationale verkoopovereenkomsten
 • Overeenkomsten inzake projectontwikkeling
 • Expertise in complexe overeenkomsten, zoals de inbreng van knowhow voor de bouw van een fabriek of een immobiliënproject
 • Handelshuurcontracten, huurcontracten voor magazijnen, kantoren en woninghuur
 • Pactes adjoints
 • Algemene verkoopsvoorwaarden
Vennootschapsrecht
 • Oprichting van vennootschappen
 • Opstellen van verslagen en contracten tijdens het bestaan van de vennootschap (o.m. samenwerkingsverbanden of aandeelhoudersovereenkomsten )
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Verkoopovereenkomsten van aandelen
 • Fusies, splitsingen en inbreng of overdracht van een bedrijfstak
 • Audits (due diligence)
 • Joint venture
 • LBO/MBO
 • Verenigingen (vzw, ivzw, stichtingen)
 • Uitgifte van effecten (converteerbare obligaties, inschrijven op effecten door nieuwe aandeelhouders, ...)
Fiscaal recht
 • Vennootschapsbelasting, directe belastingen
 • Indirecte belastingen, btw
 • Fiscale geschillen en procedures
 • Rulingaanvragen
 • Vastgoedbelasting
 • Regularisatieregeling (EBA)
 • Erfbelasting en aangifte van nalatenschap
 • Registratierechten
 • Gemeentebelasting enz.
Vastgoed- en aannemingsrecht
 • Aannemingsrecht
 • Huurcontracten (burelen, magazijnen…)
 • Projectontwikkeling (burgerrechtelijk en fiscaal)
 • Complexe overeenkomsten bij vastgoedontwikkeling
 • Zakelijke rechten (opstal, erfpacht, vruchtgebruik, enz.)
 • Juridische audit bij aankoop van een vastgoedonderneming en andere soorten vastgoedinvesteringen
 • Mede-eigendom
 • Fiscaal vastgoedrecht
 • Aansprakelijkheid van aannemer/architect
Vermogens- en successieplanning
 • Schenking, pacte adjoint
 • Stichting, vzw
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Burgerlijke vennootschap
 • Maatschap
 • Testamenten en schenkingen
 • Bescherming van meerderjarigen bij handelingsonbekwaamheid
Alternatieve geschillenregeling
 • Arbitrage
 • Bemiddeling
Gerechtelijke geschillen
 • Geschillen inzake bouw- en vastgoedrecht
 • Handelsgeschillen: geschillen inzake burgerrechtelijke en commerciële contracten, geschillen inzake invordering van schuldvorderingen en betwistingen ten gronde
 • Fiscale geschillen
 • Bijzondere aansprakelijkheden: architecten, aannemers; bestuurders; accountants, boekhoudkundige experts en belastingadviseurs
Tuchtrecht
 • Tuchtrecht voor bedrijfsaccountants
 • Tuchtrecht voor boekhoudkundige experts en belastingadviseurs